دسترسی سریع

شبکه های اجتماعی

   

کمیته علمی

کمیته علمی اولین همایش ملی "سلامت، فقه و حقوق"

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

دانشگاه محل خدمت

1

دکتر الهام شریعتی

استادیار

گروه حقوق دانشگاه الزهرا تهران

2

دکتر محدثه معینی فر

استادیار

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

3

دکتر جمال فرزند وحی

استادیار

گروه حقوق دانشگاه رازی کرمانشاه

4

دکتر رحيم دهقان

استادیار

گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی تهران

5

دکتر عليرضا ابراهيمي

استادیار

دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه قم

6

دکتر خدیجه مظفری سیبنی

استادیار

گروه حقوق دانشگاه الزهرا تهران

7

دکتر محمد جواد سلمانپور

دانشیار

گروه حقوق دانشگاه شیراز

8

دکتر مجتبی حمایت خواه

استادیار

گروه جامعه شناسی دانشگاه پیام نور جهرم

9

دکتر روح ا... رئیسی

استادیار

گروه حقوق دانشگاه پیام نور فارس

10

دکتر محمدتقی رضایی

استادیار

گروه حقوق دانشگاه پیام نور فارس

11

دکتر مهدی حاتمی

استادیار

گروه حقوق دانشگاه کردستان

12

دکتر بیژن حاجی عزیزی

دانشیار

گروه حقوق دانشگاه بوعلی همدان

13

دکتر یونس فتحی

استادیار

گروه حقوق دانشگاه بوعلی همدان

14

دکتر سید محمود مجیدی

استادیار

گروه حقوق دانشگاه دامغان

15

دکتر نگین غلامی

استادیار

گروه حقوق دانشگاه کردستان

16

دکتر فردین مرادخانی

استادیار

گروه حقوق دانشگاه بوعلی همدان

17

دکتر مهدی لکزایی

استادیار

گروه ادیان غیرابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

18

دکتر محمد تقی انصاری پور

استادیار

گروه ادیان ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

19

دکتر بهروز حدادی

استادیار

گروه ادیان ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

20

دکتر احمدرضا مفتاح

دانشیار

گروه ادیان ابراهیمی دانشگاه ادیان و مذاهب قم

21

دکتر حسین سلیمانی اردستانی

استادیار

دپارتمان حقوق دانشگاه مفید قم

22

دکتر حسین جعفری فرانی

استادیار

دپارتمان حقوق دانشگاه مفید قم

23

دکتر قاسم کاکایی

استادیار

گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه شیراز

24

دکتر صمد بهروز

استادیار

دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز

25

دکتر قربانعلی کریم زاده قراملکی

دانشيار

دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز

26

دکتر سعید علیزاده

استادیار

دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز

27

دکتر عباس عباس زاده

استادیار

دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز

28

دکتر علیرضا ابراهیم

استادیار

گروه الهیات و معارف اسلامی ادیان و عرفان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

29

دکتر سعید گراوند

استادیار

گروه ادیان و عرفان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز

30

دکتر محمد حسن جوادی

استادیار

گروه فقه و حقوق دانشگاه ارومیه

31

دکتر رضا نيکخواه سرنقي

دانشیار

گروه فقه و حقوق دانشگاه ارومیه

32

دکتر جمال بیگی

دانشیار

گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

33

دکتر سیدهادی حسینی

استادیار

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

34

دکتر حسینقلی رستم زاد

استادیار

دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

35

دکتر سید محمدتقی علوی

استاد

گروه حقوق دانشگاه تبریز

36

دکتر رضا دهقان نژاد

استادیار

گروه حقوق دانشگاه شهید مدنی تبریز

37

دکتر ابراهیم شعاریان

استاد

گروه حقوق دانشگاه تبریز

38

دکتر جواد سرخوش

دانشیار

گروه آموزشی: فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه الزهرا تهران

39

دکتر محمد امین فرد

دانشیار

گروه حقوق دانشگاه تبریز

40

دکتر علیرضا تقی پور

دانشیار

گروه حقوق دانشگاه بوعلی همدان

41

دکتر بهشید ارفع

دانشیار

گروه حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز

42

دکتر ارحام هاشمپور

استادیار

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

43

دکتر حامد رحمانی

استادیار

گروه حقوق موسسه آموزش عالی ارومیه

44

دکتر حسین جوادی

استادیار

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

45

دکتر رضا شکرزاده

استادیار

گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی ارومیه

46

دکتر سیامک جعفرزاده

استادیار

گروه فقه و حقوق دانشگاه ارومیه

47

دکتر صالح نوری

استادیار

گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور ارومیه

48

دکتر اکبر بشیری

استادیار

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

49

دکتر محمد محمدزاده اصل

استادیار

گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تسوج

50

دکتر هیبت الله نژندی منش

استادیار

گروه حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی تهران

51

دکتر محمدرضا فلاح

استادیار

گروه حقوق دانشگاه شاهد تهران

52

دکتر ستار عزیزی

دانشیار

گروه حقوق دانشگاه بوعلی همدان

53

دکتر شهرام واحدی

استاد

دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تبریز

54

دکتر مهران سلیمانی

استادیار

گروه روانشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان تبریز

55

دکتر اسماعیل صدری

استادیار

گروه آموزش علوم تربیتی دانشگاه محقق اردبیلی

56

دکتر علی عیسی زادگان

استاد

گروه روانشناسی دانشگاه ارومیه

57

دکتر اسماعیل سلیمانی

دانشیار

گروه روانشناسی دانشگاه ارومیه