دسترسی سریع

شبکه های اجتماعی

   

درباره دانشگاه آفاق

 

معرفی مؤسسه آموزش عالی آفاق

 

به منظور  تحقق اهداف مندرج در «کلیات آیین نامه تآسیس مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی» مصوب 1364/07/23 شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین ضوابط کلی صدور مجوز تآسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مصوبه جلسه 546 مورخ 1383/06/31 شورای عالی انقلاب فرهنگی، مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی آفاق براساس مجوز شماره 23/16173 مورخ 1386/09/11 و 22/15073 مورخ 1387/08/27 شورای گسترش آموزش عالی و طبق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری (مصوبات 1383/05/18)، تآسیس و اداره می شود.

 

 

اهداف دانشگاه:

 • کمک به ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه
 • مشارکت در تربیت نیروی انسانی متخصص موردنیاز کشور
 • همکاری در زمینه سازی مناسب برای مشارکت همه جانبه مردم در امر گسترش و اعتلای آموزش و پژوهش در کشور
 • کمک به بالا بردن ظرفیت دانشجویی استان آذربایجان غربی
 • استفاده از امکانات و قابلیت های موجود در استان در توسعه آموزش عالی
 • فراهم ساختن زمینه های جذب و گزینش دانشجویی بومی در شهرهای محل سکونت یا شهرهای نزدیک
 • تلاش در جهت تقویت خودباوری و رفع وابستگی های علمی، اقتصادی و فرهنگی کشور
 • تلاش در جهت تقویت تولید علم بومی(ایرانی- اسلامی) و نگاه انتقادی علمی به متون ترجمه ای

 

 

وظایف و اختیارات دانشگاه:

 • فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی مرتبط در چارچوب مبانی ارزشی انقلاب اسللامی.
 • پذیرش دانشجو پس از اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت
 • همکاری با مراکز علمی کشور، به منظور گسترش و اعتلای آموزش و پژوهش در کشور